ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je PROFI vázací technika s.r.o.

Tieto zásady ochrany osobných údajov predstavujú pravidlá, ktorými sa riadime, keď získavame a spracovávame osobné údaje zákazníkov, ktorí nakupujú naše produkty alebo využívajú služby.

  1. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVÁME?
  • meno a priezvisko
  • dodacia a fakturačná adresa
  • názov obchodnej firmy, sídlo, miesto podnikania, IČO, DIČ
  • telefónne číslo a kontaktný e-mail

Určité technické údaje o zákazníkoch a návštevníkoch webových stránok, ako sú IP adresa, typ prehliadača, typ operačného systému, približná lokacia apod., môžu byť automaticky získané a zhromažďované.

  1. POUŽITIE COOKIES

 Dáta ukladané v „cookies“ sú využité výhradne za účelom fungovania našich služieb.

V súladu s príslušnými ustanoveniami zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikáciách má návštevník právo sa rozhodnúť, či povolí „cookies“ na svojom zariadení a to prostredníctvom nastavení svojho prehliadača. Návštevník, ktorý nezmenil nastavenia nainštalovaného programového vybavenia vo svojom počítači, súhlasí s ukladaním „cookies“ vo svojom zariadení. Pod textom je uvedených niekoľko odkazov, ktoré Vám môžu pomôcť pri konfigurácii „cookies“ v najčastejších používaných prehliadačoch:

Návštevník môže ukladaniu „cookies“ súborov zabrániť taktiež tým, že si otvorí webové stránky v anonymnom režime. Anonymný režim podporuje všetky moderné internetové prehliadače a v tomto režimu nie sú v prehliadači ukladané súbory „cookies“.

  1. Ako MOŽNO ZAISTIŤ EDITÁCIU ALEBO VÝMAZ OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Zákazník môže editovať svoje osobné údaje po prihlásení do svojho užívateľského účtu. Pokiaľ chce zákazník kompletne zmazať celý účet i s históriou všetkých konverzácii, stačí napísať email na obchod@vazacitechnika.cz. Proces zmazania účtu je nevratný a je uskutočnený iba na žiadosť zákazníka. Zákazník môže byť vyzvaný k overeniu vlastníctva účtu podľa údajov zadaných pri registrácii.

Pokiaľ chce zákazník odstrániť konkrétne osobné údaje o jeho osobe, môže zaslať žiadosť na obchod@vazacitechnika.cz. Zákazník môže byť vyzvaný k preukázaniu totožnosti pre overenie, že sa osobné údaje vzťahujú k jeho osobe.

  1. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ

Zhromažďujeme a spravujeme e-mailové adresy užívateľov, získané v súvislosti s predajom. Takto získané e-mailové adresy sú bez ohľadu na ich povahu považované za adresu elektronického kontaktu, získanou v súvislosti s predajom výrobku alebo služby v zmysle § 7 odst. 3 zákona č. 480/2000 Sb. o niektorých službách informačnej spoločnosti a sme oprávnení využívať ich pre potreby šírenia obchodných oznámení, pokiaľ zákazník neodmietne. Toto oznámenie možno nastať emailom na obchod@vazacitechnika.cz.

  1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Vyhradzujeme si právo upravovať tieto zásady bez predchádzajúceho upozornenia. Aktuálna verzia je vždy k nájdeniu na webových stránkach www.vazaci-technika.cz

Zákazník súhlasí s týmito zásadami zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu vyjadruje zákazník, že si tieto podmienky prečítal, že s nimi vyjadruje svoj súhlas a že ich v celom rozsahu akceptuje.

Kontaktné údaje vo veciach týkajúcich sa týchto zásad: +420 777 91 91 38, obchod@vazacitechnika.cz

Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom 1.9.2019.

SME PRIAMY VÝROBCA

Sme priamy výrobca lán, reťazí aj textilných viazacích prostriedkov. Produkty upravíme na mieru vašim potrebám.

Spĺňajú prísne normy

Všetky výrobky spĺňajú príslušné normy overenej pevnostnými trhacími skúškami.

POISTENIE 12 MILIÓNOV

Váš náklad je v bezpečí, nami vyrobené viazacie prostriedky sú poistené až do výšky 12 miliónov korún.

ODBORNÁ KONZULTÁCIE ZADARMO

Ponúkame nadštandardný servis a poradenstvo.